Byty

Vyberte si podlažie

Číslo bytu

Podlažie

Počet izieb

Celková výmera

Pivničná kobka

Balkón

Cena

Dostupnosť

A.11

1

3

79,99 m²

1,50m²

8,00 m²

154 900 €

Voľný

A.12

1

4

115,27 m²

1,80 m²

24,00 m²

209 900 €

Voľný

A.13

1

2

48,22 m²

1,10 m²

6,00 m²

-

Rezervovaný

A.14

1

2

79,22 m²

1,50 m²

12,00 m²

144 900 €

Voľný

B.15

1

3

79,99 m²

1,50 m²

8,00 m²

154 900 €

Voľný

B.16

1

4

115,27 m²

1,80 m²

24,00 m²

-

Rezervovaný

B.17

1

2

48,22 m²

1,10 m²

6,00 m²

-

Rezervovaný

B.18

1

2

79,22 m²

1,50 m²

12,00 m²

144 900 €

Voľný

A.21

2

3

79,99 m²

1,50 m²

8,00 m²

159 900 €

Voľný

A.22

2

4

115,27 m²

1,80 m²

24,00 m²

214 900 €

Voľný

A.23

2

2

48,22 m²

1,10 m²

6,00 m²

-

Rezervovaný

A.24

2

2

79,22 m²

1,50 m²

12,00 m²

149 900 €

Voľný

B.25

2

3

79,99 m²

1,50 m²

8,00 m²

159 900 €

Voľný

B.26

2

4

115,27 m²

1,80 m²

24,00 m²

-

Rezervovaný

B.27

2

2

48,22 m²

1,10 m²

6,00 m²

-

Rezervovaný

B.28

2

2

79,22 m²

1,50 m²

12,00 m²

149 900 €

Voľný

A.31

3

3

79,99 m²

1,50 m²

8,00 m²

159 900 €

Voľný

A.32

3

4

115,27 m²

1,80 m²

24,00 m²

214 900 €

Voľný

A.33

3

2

48,22 m²

1,10 m²

6,00 m²

-

Rezervovaný

A.34

3

2

79,22 m²

1,50 m²

12,00 m²

-

Rezervovaný

B.35

3

3

79,99 m²

1,50 m²

8,00 m²

159 900 €

Voľný

B.36

3

4

115,27 m²

1,80 m²

24,00 m²

-

Rezervovaný

B.37

3

2

48,22 m²

1,10 m²

6,00 m²

-

Rezervovaný

B.38

3

2

79,22 m²

1,50 m²

12,00 m²

-

Rezervovaný

A.41

4

3

79,99 m²

1,50 m²

8,00 m²

159 900 €

Voľný

A.42

4

4

115,27 m²

1,80 m²

24,00 m²

-

Rezervovaný

A.43

4

2

48,22 m²

1,10 m²

6,00 m²

-

Rezervovaný

A.44

4

2

79,22 m²

1,50 m²

12,00 m²

-

Rezervovaný

B.45

4

3

79,99 m²

1,50 m²

8,00 m²

-

Rezervovaný

B.46

4

4

115,27 m²

1,80 m²

24,00 m²

-

Rezervovaný

B.47

4

2

48,22 m²

1,10 m²

6,00 m²

-

Rezervovaný

B.48

4

2

79,22 m²

1,50 m²

12,00 m²

152 900 €

Voľný

A.52

5

4

186,74 m²

2,50 m²

72,00 m²

299 900 €

Voľný

A.54

5

2

79,22 m²

1,50 m²

12,00 m²

157 900 €

Voľný

B.56

5

4

186,74 m²

2,50 m²

72,00 m²

299 900 €

Voľný

B.58

5

2

79,22 m²

1,50 m²

12,00 m²

157 900 €

Voľný

Vyberte si podlažie

Podlažie

Izby

Výmera

Cena

1

3

79,99

154 900 €

1

4

115,27

209 900 €

1

2

48,22

Rezervovaný

1

2

79,22

144 900 €

1

3

79,99

154 900 €

1

4

115,27

Rezervovaný

1

2

48,22

Rezervovaný

1

2

79,22

144 900 €

2

3

79,99

159 900 €

2

4

115,27

214 900 €

2

2

48,22

Rezervovaný

2

2

79,22

149 900 €

2

3

79,99

159 900 €

2

4

115,27

Rezervovaný

2

2

48,22

Rezervovaný

2

2

79,22

149 900 €

3

3

79,99

159 900 €

3

4

115,27

214 900 €

3

2

48,22

Rezervovaný

3

2

79,22

Rezervovaný

3

3

79,99

159 900 €

3

4

115,27

Rezervovaný

3

2

48,22

Rezervovaný

3

2

79,22

Rezervovaný

4

3

79,99

159 900 €

4

4

115,27

Rezervovaný

4

2

48,22

Rezervovaný

4

2

79,22

Rezervovaný

4

3

79,99

Rezervovaný

4

4

115,27

Rezervovaný

4

2

48,22

Rezervovaný

4

2

79,22

152 900 €

5

4

186,74

299 900 €

5

2

79,22

157 900 €

5

4

186,74

299 900 €

5

2

79,22

157 900 €